Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Символи гімназії
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Нашi досягнення
Вчителям
Для учнiв
Для батькiв
Вступ до гiмназiї
Правила конкурсного прийому до гімназії
Положення про рейтингову систему
Позакласна та виховна робота
Психологічна та соціальна робота
Галерея
Учні про гімназію
Відеоархів
Адреса гiмназiї
Мапа сайту

Гiмназiя є асоцiйованим членом ЮНЕСКО
(з 2007 року)
Входить до Асоцiацiї працiвникiв лiцеїв i гiмназiй України (з 1999 року)


ВСТУП ДО ГIМНАЗIЇ: ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ ДО ГІМНАЗІЇ 143


Витяг
з Правил конкурсного приймання дітей (учнів)
до 5, 10 класів гімназії № 143 Оболонського району м. Києва
на 2015-2016 навчальний рік

1 Загальні положення.

1.1 Приймання учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, коледжів, спеціалізованих шкіл, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003 року за № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту навчального закладу і затверджується на засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу за погодженням з Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою гімназії. До складу приймальної комісії входить практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор гімназії або його заступник.

2.6. З кожного предмету створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії, її склад затверджується наказом директора гімназії.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі заяви батьків, що подається на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня або свідоцтва про базову середню освіту

3. Проведення конкурсу.

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу, проводяться з української мови, математики (в письмовій формі); функціональна готовність дитини до вивчення двох іноземних мов – при усному спілкуванні з учителем іноземної мови.

3.3. Конкурсні випробування для учнів, які випущені з 9 класу гімназії й вступають до 10-го класу, проводяться на основі рейтингу навчальних досягнень учнів.

3.4. Конкурсні випробування для учнів інших шкіл, які вступають до 10-го класу гімназії, проводяться у письмовій формі з української мови та профільного предмету.

3.6. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів, контрольних завдань) для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними кафедрами вчителів та затверджуються директором гімназії, за погодженням з НМЦ управління освіти.

3.12. Результати випробувань оголошуються протягом 2-3 днів після їх закінчення. Списки вступників вивішуються на інформаційному стенді з виставленням вступних балів після затвердження протоколів приймальних комісій на засіданні педагогічної ради, але не пізніше ніж через 5 днів після закінчення випробовувань.

3.14. Випускники 9-х класів, які є учасниками міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призерами та учасниками ІІІ, IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН, звільняються від конкурсного випробовування з відповідного предмету. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.15. Випускники 9-х класів, які мають свідоцтва з відзнакою, зараховуються до 10 класу гімназії поза конкурсом.

4. Порядок зарахування.

4.1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії протягом 5 днів.

4.2. До гімназії подаються документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка, свідоцтво за 9 клас (для тих, хто вступає до 10 класу), табель (для тих, хто вступає до 5 класу).

4.3. Якщо учні або батьки не згодні з рішенням комісії, вони можуть звернутися до голови приймальної комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3-х днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, склад та чисельність якої затверджується наказом директора гімназії.

4.5. Учні 5-х класів, які за результатами конкурсного випробування не зараховані до гімназії, продовжують навчання в 5 класах інших ЗНЗ. Випускники 9-х класів, які за результатами конкурсних випробувань (рейтингу) не зараховані до 10 класу, вступають до іншого навчального закладу.

4.6. Учні, які без поважних причин не приступили до навчання протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.

Правила конкурсного приймання схвалені на спільному засіданні педагогічної ради гімназії № 143, протокол № 5 від 15.01.2014, і ради гімназії, протокол № 3 від 15.01.2014, затверджені директором гімназії та погоджені з управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (січень 2014 року).

Термін дії Правил конкурсного приймання подовжено відповідно до рішення педагогічної ради гімназії, протокол № 3 від 15.01.2015, та ради гімназії, протокол № 3 від 15.01.2015.
Головна сторiнка| Адмiнiстрацiя| Педагогiчний колектив | Символи гімназії | Самоврядування |
Мiжнародна дiяльнiсть | Нашi досягнення | Вчителям | Для учнiв | Для батькiв | Вступ до гiмназiї |
| Позакласна та виховна робота | Психологічна та соціальна робота | Галерея | Учні про гімназію | Адреса гiмназiї | Мапа сайту|