Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Нашi досягнення
Вчителям
Можливостi самореалiзацiї творчої особистостi педагога
Для учнiв
Для батькiв
Вступ до гiмназiї
Позакласна та виховна робота
Галерея
Адреса гiмназiї
Мапа сайту

Гiмназiя є асоцiйованим членом ЮНЕСКО
(з 2007 року)
Входить до Асоцiацiї працiвникiв лiцеїв i гiмназiй України (з 1999 року)


ВЧИТЕЛЯМ
Можливостi самореалiзацiї творчої особистостi педагога в перiод пiдготовки до атестацiї

Атестація — це очікуване педагогом задоволення базової, професійної, концептуальної потреби — потреби у визнанні, у конструктивній само- і взаємооцінці себе і всієї своєї діяльності в комплексі.

Уміння аналізувати й узагальнювати педагогічні явища за наявності в педагога сучасних теоретичних знань та дослідницького хисту роблять творчі шукання вчителя змістовними, цілеспрямованими, системними, надають упевненості у своїх діях, сприяють зростанню практичних умінь та фахової майстерності.

Методична карта вчителя
Прізвищe, ім.'я, по-батькові_____________________________________________________________ 
Освіта___________________________________________________________________________________
         (який навчальний заклад закінчив, коли)
Спеціальність____________________________________________________________________________
Посада___________________________________________________________________________________
Який предмет викладає і в яких класах____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Педстаж, у тому числі в цій школі________________________________________________________
Нагороди_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Заохочення_______________________________________________________________________________
	
Позакласна робота________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

1. Підвищення кваліфікації
№ п/п Рік, місяць Де проходив курсову підготовку Тема курсової роботи
    
2.Які матеріали оформлені для методичної кафедри, методкабінету
№ п/п Дата Назва
   
   
З.Які методичні виступи були у школі та за межами школи
№ п/п Дата Де відбувалися Тема
    
    
4.Над якими питаннями методики, педагогіки та психології працює
№ п/п Дата Назва
   
   
5.Які питання методики можуть бути впровадженні в практику роботи інших учителів
№ п/п Дата Назва
   
   
6. Які питання методики викликають труднощі
№ п/п Дата Назва
   
   Головна сторiнка: Адмiнiстрацiя| Педагогiчний колектив | Самоврядування | Мiжнародна дiяльнисть |
| Нашi досягнення | Вчителям: Для учнiв | Для батькiв | Вступ до гiмназiї |
| Позакласна та виховна робота: Місячник правових знань | Галерея | Адреса гiмназiї | Мапа сайту|