Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Кафедра словесності
Кафедра іноземних мов
Кафедра суспілно-гуманітарних дисциплін
Кафедра математики та інформатики
Кафедра природничих наук
Кафедра фізичного та естетичного розвитку
Кафедра початкових класів
Кафедра класних керівників
Символи гімназії
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Нашi досягнення
Вчителям
Для учнiв
Для батькiв
Вступ до гiмназiї
Позакласна та виховна робота
Психологічна та соціальна робота
Галерея
Учні про гімназію
Адреса гiмназiї
Мапа сайту


Гiмназiя є асоцiйованим членом ЮНЕСКО
(з 2007 року)
Входить до Асоцiацiї працiвникiв лiцеїв i гiмназiй України (з 1999 року)ПЕДАГОГIЧНИЙ КОЛЕКТИВ, 2008-2010

Педагогiчний колектив гiмназiї - високопрофесiйнi фахiвцi.

працює над проблемами:
Психолого-педагогічне забезпечення творчого підходу до гуманізації навчально-виховного процесу в умовах підвищення його ефективності та результативності.
Формування загальнолюдських моральних норм через залучення учнів до системи культурних цінностей.

У нашiй гiмназiї працює 93 вчителi:
1 вчитель має звання "Заслужений Вчитель України"
27 вчителів мають звання "Вчитель-методист"
23 вчителі мають звання "Старший вчитель"
57 вчителів вищої категорiї
17 вчителiв I категорiї
9 вчителiв II категорiї
8 вчителiв-спецiалiстiв
2 вчителя - бакалаври

33 викладачi нагодожденi Почесними грамотами Мiнiстерства Освiти i Науки України. 27 вчителя нагороджено знаком "Вiдмiнник освiти України"

За перiод 2000-2009 рр. 7 вчителiв стали лауреатами мiського конкурсу "Вчитель року", 4 класних керiвники - лауреати районного та мiського конкурсу "Класний керiвник року", 17 вчителiв - лауреати районного конкурсу "Вчитель року".

У науково-методичнiй структурi гiмназiї дiє:
7 методичних кафедр
Науково-теоретичний семінар "Виміри сучасного уроку"
Психолого-педагогічний практикум

У складі методичних кафедр працюють:
Семінар-практикум "Технології розвивального навчання" (кафедра української мови й зарубіжної літератури.), керівники - Сень CO., Шарова С.В., КушнірукГ.І.
Школа передового досвіду. "Комп'ютерні технології навчання на уроках іноземної мови" (кафедра іноземних мов), керівник - Ворон Г.Л.
Майстер-клас (кафедра іноземних мов), керівники - Левіт Р.Н., Беленя Н.І., Грибова Н.М.
Майстер-клас. Авторський урок (кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін), керівники - Євдокімова Т.А., Литвинова Л.А., Чоха О.М., Сіз О.В
Школа педагогічної майстерності "Педагогічні технології. Пошук. Досвід. Практика" (кафедра природничих дисциплін), керівники - Омельченко Н.З., Сіренко Л.М., Шинкаренко С.Г.
Майстер-клас "Інтерактивні технології навчання" (кафедра математики та інформатики) керівники - Проскура О.І., Шеповалова Г.В., Євтушенко Н.М.
Майстер-клас "Розвиваючи, виховуємо" (кафедри фізкультури й спорту, розвитку творчості й обдарованості), керівники - Ружанська О.В., КосінцеваО.В., Москаленко О.Ю.
Школа передового досвіду. Семінар-практикум: "Використання інтерактивних методів на уроках в початкових класах" (кафедра початкових класів), керівник - Сікачина В.О.
Школа педмайстерності. "Використання комп'ютерних технологій на уроках в початкових класах" (кафедра початкових класів), керівник - Конаш Г.О.


Досвід педагогічних працівників гімназії № 143 освітянам Оболонського району

Витяг із наказу РМЦ Оболонського РУО "Про організацію методичної роботи в Оболонському районі у 2008-2009 н.р.

Гімназія № 143
Опорна школа. Система роботи з обдарованимидітьми в умовах інтеграції базової та позашкільної освіти.
Тросюк С.Д.Член ради районного науково-методичного центру
Щеннікова H.I.
Керівник Школи передової педагогічної майстерності заступників директорів з НВР "Впровадження нових ідей, педагогічних технологій, освітніх стандартів і перспективного педагогічного досвіду в методичну роботу".
Левіт Р.Н.
Голова районного методичного об’єднання вчителів англійської мови. Засідання "круглих столів" "Розвиток комунікативної компетенції учнів на уроках іноземної мови".
Шинкаренко С.Г.
Керівник Школи молодого спеціаліста з хімії "Здійснення науково-практичної підготовки з хімії, робота з талановитими і здібними учнями в умовах школи".
Литовка С.П.
Майстер-клас для бібліотекарів. Бібліотечно-бібліографічне навчання школярів.
Конаш Г.О.
Майстер-класи: початкова школа. "Комп'ютерні технології на уроках читання, природознавства, математики.


Головна сторiнка| Адмiнiстрацiя| Педагогiчний колектив | Символи гімназії | Самоврядування | Мiжнародна дiяльнiсть |
| Нашi досягнення | Вчителям | Для учнiв | Для батькiв | Вступ до гiмназiї | Позакласна та виховна робота |
| Психологічна та соціальна робота | Галерея | Учні про гімназію | Адреса гiмназiї | Мапа сайту|