Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Кафедра української мови та лiтератури
Кафедра світової літератури
Кафедра іноземних мов
Кафедра суспілно-гуманітарних дисциплін
Кафедра математики та інформатики
Кафедра природничих наук
Кафедра фізичного та естетичного розвитку
Кафедра початкових класів
Кафедра класних керівників
Символи гімназії
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Нашi досягнення
Вчителям
Для учнiв
Для батькiв
Вступ до гiмназiї
Позакласна та виховна робота
Психологічна та соціальна робота
Галерея
Учні про гімназію
Преса про нас
Адреса гiмназiї
Мапа сайту


Гiмназiя є асоцiйованим членом ЮНЕСКО
(з 2007 року)
Входить до Асоцiацiї працiвникiв лiцеїв i гiмназiй України (з 1999 року)ПЕДАГОГIЧНИЙ КОЛЕКТИВ, 2011-2012 н.р.

Педагогiчний колектив гiмназiї - високопрофесiйнi фахiвцi

Педагогічне кредо гімназії № 143:
Працюємо послідовно над технологією розвитку особистості, над створенням цілісної системи навчання і виховання.
Сприяємо фізичному повноцінному розвитку особистості гімназиста, формуємо навички здорового способу життя.
Спрямовуємо весь навчально - виховний процес на розвиток і саморозвиток дитини, на реалізацію її освітніх інтересів, розкриття творчого потенціалу особистості.

В 2011-2012 н.р. педагогічний колектив гімназії працює над проблемами:
Психолого-педагогічне забезпечення творчого підходу до гуманізації навчально-виховного процесу в умовах підвищення його ефективності та результативності.
Формування загальнолюдських моральних норм через залучення учнів до системи культурних цінностей.

У нашiй гiмназiї працює 93 вчителi:
 2 вчителя мають звання "Заслужений Вчитель України"
 36 вчителів мають звання "Вчитель-методист"
 27 вчителі мають звання "Старший вчитель"
 67 вчителів вищої категорiї
 10 вчителiв I категорiї
 4 вчителiв II категорiї
 4 вчителiв-спецiалiстiв
 2 вчителя - бакалаври

38 викладачi нагодожденi Почесними грамотами Мiнiстерства Освiти i Науки України. 27 вчителя нагороджено знаком "Вiдмiнник освiти України"

За перiод 2000-2011 рр. 9 вчителiв стали лауреатами мiського конкурсу "Вчитель року", 4 класних керiвники - лауреати районного та мiського конкурсу "Класний керiвник року", 18 вчителiв - лауреати районного конкурсу "Вчитель року", 1 вчитель - переможець Всеукраїнського етапу "Вчитель року - 2011" у номінації "Світова література".

У науково-методичнiй структурi гiмназiї дiє 6 методичних кафедр:
 Кафедра суспільних дисциплін – урок як основна форма навчання історії. Активізація позакласної роботи з історії;
 Кафедра словесності – вироблення в учнів міцних орфографічних та пунктуаційних навичок;
 Кафедра математики – інтенсифікація навчальної діяльності школярів на основі сучасних інноваційних технологій проблемно-розвиваючого навчання;
 Кафедра естетичного та фізичного розвитку – шляхи підвищення інтенсивності навчально-виховного процесу з фізичного та естетичного розвитку;
 Кафедра природничих наук – удосконалення форм проведення поточного опитування. Екологічне виховання;
 Кафедра іноземної мови – використання інноваційних методів у викладанні іноземних мов.

Напрямки презентацій методичних кафедр:
 Предметні та тематичні тижні;
 Творча майстерня вчителя;
 Участь у конкурсі "Вчитель року";
 Розробки методичного забезпечення з використанням мультимедійних технологій;
 Уроки-дослідження, уроки-диспути, уроки-конференції;
 Захист робіт МАН;
 Засідання "Круглого" столу;
 Відкриті уроки;
 Брейн-ринг;
 Виставки, слайд-шоу в мультімедіа;
 Концерти, вистави.

Участь вчителів гімназії у педагогічних конкурсах протягом 2010-2011 н.р.:
 Невмержицька О.Ф. – переможець (1 місце) Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2011" в номінації "Світова література";
 Дехтієвська О.Д. – призер (2 місце) міського етапу Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2011» в номінації "Початкові класи";
 Проскура О.І. – учасник конкурсу "Використання SMART-технологій у навчально-виховному процесі", листопад 2010 р., м. Москва;
 Ружанська О.В. – учасник творчої групи з підготовки вчителів фізкультури у Всеукраїнському конкурсі "Вчитель року" у номінації "Фізична культура", вересень-листопад 2010 р.
 Ружанська О.В., Морозова О.С., Васькевич Н.Й., Мальцев Д.Ф., Ферульова М.С., Сіз О.В. - команда Десятого туристсько-краєзнавчого зліту працівників освіти, червень 2011.

Участь колективу гімназії у освітніх виставках за 2010-2011 н.р.:
 "Інноватика в освіті України", жовтень 2010 р.;
 "Сучасна освіта в Україні –2011", учасник конкурсу на кращий веб-сайт, лютий 2011;
 "Сучасні навчальні заклади України-2011", березень 2011;
 "Районний вернісаж освітніх закладів "Освіта Оболоні-2011", травень 2011 р.

Сертифікати про узагальнення передового педагогічного досвіду у 2010-2011 н.р. отримали Невмержицька О.Ф., Сіренко Л.М., Євтушенко Н.С., Самородницька Н.М., Кузьменко О.Д., Дехтієвська О.Д.

Участь вчителів гімназії у заходах з підвищення науково-педагогічної, фахової та професійної майстерності протягом 2010-2011 н.р.:
 Семінари-практикуми для слухачів курсів ППО "Інноваційна модель управління гімназією”, березень-квітень 2011 р. (Тросюк С.Д., Щеннікова Н.І.);
 Моніторинг математичної освіти в 9-х класах, ГУОН, центр моніторингу Столичної освіти, березень 2010 р. (Аверіна Н.П.);
 Міський семінар для молодих вчителів "Сучасний урок в початковій школі", грудень 2010 р. (Гула Л.І.)
 Міський семінар "Особливості сучасного уроку в першому класі", грудень 2010 р. (Дехтієвська О.Д.)
 Семінар-практикум для директорів та заступників директорів м. Києва , слухачів курсів за темою "Система роботи з обдарованими дітьми в навчально-виховному процесі гімназії", березень 2011 р., КМПУ ім. Б. Гринченка (адміністрація);
 Семінар з профорієнтації в рамках роботи з обдарованими дітьми, КМПУ ім. Б.Грінченка, березень 2011 р. (Ігнась М.І., Кучук С.Ю.);
 Семінар працівників освіти з проведення профспілкового уроку, квітень 2011р. (Сіз О.В., Литвинова Л.А.);
 Семінар-практикум "Впровадження електронного журналу та електронного щоденника у навчально-виховний процес", серпень 2010р.;
 Майсер-клас для вчителів фізкультури району за темою "Впровадження новітніх технологій на уроках фізичної культури", 2010 р. (Ружанська О.В.)Педагогiчний колектив, 2008-2010 н.р.
Головна сторiнка| Адмiнiстрацiя| Педагогiчний колектив | Символи гімназії | Самоврядування | Мiжнародна дiяльнiсть |
| Нашi досягнення | Вчителям | Для учнiв | Для батькiв | Вступ до гiмназiї | Позакласна та виховна робота |
| Психологічна та соціальна робота | Галерея | Учні про гімназію | Адреса гiмназiї | Мапа сайту|