Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Символи гімназії
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Нашi досягнення
Вчителям
Для учнiв
Для батькiв
Вступ до гiмназiї
Правила конкурсного прийому до гімназії
Положення про рейтингову систему
Позакласна та виховна робота
Психологічна та соціальна робота
Галерея
Учні про гімназію
Преса про нас
Відеоархів
Адреса гiмназiї
Мапа сайту

Гiмназiя є асоцiйованим членом ЮНЕСКО
(з 2007 року)
Входить до Асоцiацiї працiвникiв лiцеїв i гiмназiй України (з 1999 року)


ВСТУП ДО ГIМНАЗIЇ
Положення про реитингову систему контроля
рiвня навчальних досягнень
учнiв 5-11 класiв гiмназiї №143

1 Загальні положення

Рейтингова система — нова технологія оцінювання результатів навчального процесу, підвищує зацікавленість гімназистів до навчання. Положення розроблене з метою єдиного підходу до контролю рівня навчальних досягнень учнів в умовах 12-бальної системи оцінювання.

До функцій рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень учнів належать
Навчальна:
заохочує до систематичної праці, сприяє удосконаленню умінь та навичок;
підвищує рівень засвоєння знань, стимулює активність.
Pозвиваюча:
активізує пізнавальну діяльність;
розвиває мислення, волю, потребу самоконтролю.
Виховна:
формує мотивацію навчання, потребу в знаннях;
розвиває почуття особистої відповідальності.

Kомпонентами рейтингової системи є:
академічний компонент;
науково-дослідницький компонент;
морально-етичний компонент.

2 Форми узагальнення рейтингового показнику

Результати з усіх компонентів визначаються по завершенню І семестру та навчального року. Загальна сума балів з усіх предметів академічного компоненту, науково-дослідницького компоненту морально-етичного компоненту складає рейтинг гімназиста.

Академічний компонент визначається класним керівником як сума балів з усіх предметів за І семестр та за результатами річного оцінювання.

Науково-дослідніцький компонент визначається заступником директора з навчально-виховної роботи відповідно до досягнутих результатів з предметних олімпіад II, III, IV етапів, МАН II, III етапів. У випадку, коли учень досяг певних результатів з різних предметів або в різних секціях МАН, то рейтингові бали додаються. Участь у наукових конкурсах, ділових іграх та турнірах, які проводяться іншими навчальними закладами, прирівнюються до III етапу предметних олімпіад з нарахуванням відповідних рейтингових балів.

Морально-етичний компонент враховує виконання гімназистом Кодексу гімназії та положень внутрішньогімназійного розпорядку. За порушення тих чи інших положень від рейтингу гімназиста віднімаються рейтингові бали. Право віднімати рейтингові бали має адміністрація за представленням вчителя, класного керівника, учнівського самоврядування, інших співробітників гімназії. У випадку, якщо сумарна кількість балів, яку треба відняти, перевищує 5 балів, то розгляд питання про поведінку даного гімназиста виноситься на педраду, гімназійний трикутник.

3 Підбиття підсумків рейтингу
  1. Рейтинговий бал учня підраховується наступним чином. Кількість предметів інваріантної та варіативної складових множиться на 12, отримана кількість балів є найвищою і прирівнюється до 100%.
  2. Результат нижче 70% є показником низького рейтингу учня.
  3. Класний керівник заповнює бланк з урахуванням даних і готує інформацію про рейтинг учнів класу на засідання педагогічної ради та засідання трикутника.
  4. Якщо рейтинг учня гімназії нижчий за 70%, то вирішується питання про переведення учня до загальноосвітнього закладу.
  5. Дані рейтингу учнів 7 класів використовуються при комплектуванні 8-х класів допрофільного навчання за результатами диференційованого тестування.
  6. Дані рейтингу учнів 9-х класів використовуються при конкурсному прийомі до 10 класу гімназії.

Головна сторiнка| Адмiнiстрацiя| Педагогiчний колектив | Символи гімназії | Самоврядування | Мiжнародна дiяльнiсть |
| Нашi досягнення | Вчителям | Для учнiв | Для батькiв | Вступ до гiмназiї: Положення про рейтингову систему |
| Позакласна та виховна робота | Галерея | Адреса гiмназiї | Мапа сайту|