Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Символи гімназії
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Нашi досягнення
Нашi вiдмiнники
Переможцi Всеукраїнських олiмпiад
Переможцi МАН
Переможцi МАН, 2009 - 2010 н.р.
Переможцi МАН, 2008 - 2009 н.р.
Вчителi, якi пiдготували переможцiв
Вчителям
Для учнiв
Для батькiв
Вступ до гiмназiї
Позакласна та виховна робота
Галерея
Адреса гiмназiї
Мапа сайту


Гiмназiя є асоцiйованим членом ЮНЕСКО
(з 2007 року)
Входить до Асоцiацiї працiвникiв лiцеїв i гiмназiй України (з 1999 року)


ПЕРЕМОЖЦI ЗАХИСТУ РОБIТ МАН
Переможцi Другого (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт
учнiв-членiв Малої академiї наук України, 2009-2010 н.р.


№ з/п П.I.П. учня  Клас Науковий (педагогiчний) керiвник  Мiсце
1 Яковенко М. 11-А Сіз О.В. ІІІ
2 Пугіна В. 11-Б Чоха О.М. ІІ
3 Матвійчук О. 10-А Євдокимова Т.А. III
4 Павлова А. 10-А Євдокимова Т.А. III
5 Яковенко М. 11-А Євдокимова Т.А. I
6 Омельченко М. 9-Б Литвинова Л.А грамота
7 Манько К. 9-Б Литвинова Л.А III
8 Миронов О. 9-Б Литвинова Л.А III
9 Євтушенко О. 9-Б Литвинова Л.А грамота
10 Кініченко А. 9 - Б Кучук С.Ю. ІІІ
11 Павленко Б. 9 - Б Кучук С.Ю. ІІІ
12 Христодорова В. 9 - В Кучук С.Ю. ІІІ
13 Кушнірук Т. 9 - Б Кучук С.Ю. ІІІ
14 Черепанцева М. 9 - Б Кучук С.Ю. ІІ
15 Черній І. 9 - В Кучук С.Ю. ІІ
16 Євтушенко О. 9 - Б Кучук С.Ю. ІІІ
17 Козак В. 9 - Б Кучук С.Ю. грамота
18 Галанта Ю. 9 - В Кучук С.Ю. грамота
19 Касьян Л. 9 - В Кучук С.Ю. грамота
20 Манько К. 9 - Б Кучук С.Ю. грамота
21 Счастна Г. 9 - Б Кучук С.Ю. ІІІ
22 Третяк Н. 9 - Б Кучук С.Ю. грамота
23 Миронов О. 9 - Б Кучук С.Ю. грамота
24 Марченко А. 9 - Б Кучук С.Ю. ІІ
25 Кісельова Г. 9 - В Кучук С.Ю. ІІІ
26 Кучук А. 10 - В Кучук С.Ю. І
27 Кучук А. 10 - В Кучук С.Ю. ІІ
28 Фесенко А. 11 - Б Кучук С.Ю. ІІІ
29 Счастна Г. 9 - Б Омельченко Н.З. грамота
30 Мельникова М. 9 - Б Омельченко Н.З. грамота
31 Кісельова Г. 9 - В Омельченко Н.З. грамота
32 Омельченко М. 9 - Б Омельченко Н.З. грамота
33 Миронов О. 9 - Б Омельченко Н.З. грамота
34 Ляшенко А. 8 - А Сологуб Н.М. грамота
35 Євтушенко А. 8-В Васькевич Н.Й. грамота
36 Слободян О. 10 - В Ігнась М.І. І
37 Ященко Д. 10 - А Ігнась М.І. ІІ
38 Прокопенко О. 10 - В Ігнась М.І. ІІІ
39 Ахмад Фаді 7 - А Музика К.О. ІІІ
40 Черній І. 9 - В Музика К.О. ІІІ
41 Боронов К. 8 - В Сіренко Л.М. грамота
42 Санак О. 8 - В Сіренко Л.М. грамота
43 Рувін С. 7 - Б Сіренко Л.М. грамота
44 Лупійчук О. 7 - Б Сіренко Л.М. грамота
45 Пилипенко К. 10 - В Шеповалова Г.В. III
46 Прокопенко О. 10 - В Шеповалова Г.В. III
47 Слободян О. 10 - В Шеповалова Г.В. II
48 Конєва М. 10 - В Шеповалова Г.В. III
49 Кучук Г. 10 - В Шеповалова Г.В. II
50 Галанта Ю. 9 - В Аверіна Н.П. грамота
51 Анненков А. 9 - В Аверіна Н.П. грамота
52 Кініченко А. 9 - Б Аверіна Н.П. грамота
53 Євтушенко А. 8 - В Аверіна Н.П. грамота
54 Дехтієвський М. 7 - В Євтушенко Н.С. грамота
55 Хандога Д. 9 - Б Антощук Є.Г. грамота
56 Касьян Л. 9 - В Антощук Є.Г. ІІІ
57 Гавриш О. 9 - В Антощук Є.Г. ІІІ
58 Омельченко М. 9 - Б Антощук Є.Г. ІІІ
59 Третьяк Н. 9 - Б Антощук Є.Г. грамота
60 Галанта Ю. 9 - В Антощук Є.Г. грамота
61 Фесенко А. 11 - Б Антощук Є.Г. ІІІ
62 Миронов О. 9 - Б Перебийніс О.П. грамота
63 Омельченко М. 9 - Б Перебийніс О.П. ІІІ
64 Кучук А. 10 - В Шарова С.В. І
65 Ляшенко А. 8 - A Сень О.В. грамота
66 Гладушевська А. 10 - Б Ворон О.В. ІІІ
67 Марченко І. 10 - Б Ворон О.В. ІІ
68 Ятченко Л. 8 - Б Харькова І.С. грамота
69 Лугай О. 10 - Б Беленя Н.І. ІІ
70 Горєлова М. 8 - Б Марченко О. Є. грамота


Переможцi Першого (районного) етапу,
учасники Другого (мicького) етапу,
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт
учнiв-членiв Малої академiї наук України,
2009-2010 н.р.


№ з/п П.I.П. учня  Клас  Секцiя  Назва роботи Науковий керiвник, педагогiчний керiвник  Мiсце

Iсторико - географiчне вiддiлення

1Хандога Дарина9 Iсторiя УкраїниГетьманськi столицi - осередок української духовної культуриЄвдокимова Т.А.II
2Омельченко Максим 9  Історія УкраїниГадяцький договір: ганьба, перемога пропольської партії чи неминучістьЛитвинова Л.А.ІI
3Манько Катерина9 Історія УкраїниЄвген Харлампійович Чекаленко та українська національна ідеяЛитвинова Л.А.І
4Миронов Олександр9 ЕтнологіяАнгел милосердя Матір ТерезаЛитвинова Л.А.II
5Євтушенко Ольга9 ЕтнологіяЗнаметині жінкі БібліїЛитвинова Л.А.I
6 Счастна Ганна 9  Всесвiтня iсторiя  Календар Майя Литвинова Л.А. II
7 Павлова Анастасiя 10 Iсторичне краєзнавство Весiльнi свята в с.Iвашкiвцi Шаргородського р-ну Вiнницької областi Євдокимова Т.А. I
8 Матвiйчук Оксана 10 Iсторичне краєзнавство Церква як мiсце благодатне. Дiючи церкви Iвано-Франкiвщини Євдокимова Т.А. II
9 Яковенко Микола 11 Етнологiя  Вплив та взаiмодiя схiдних слов'ян iз сусiднiми етнiчнимi утвореннями Євдокимова Т.А. I
10Миронов Олександр 9  Правознавство  Кримiнальна вiдповiдальнiсть неповнолiтнiх: хулiганство Сiз О.В. I
11Яковенко Микола 11 Правознавство  Законодавство України про об'єднання громадян та його недолiки Сiз О.В. I
12Миронов Олександр 9  Географiя та геологiя  Розвиток цукрової промисловостi в Українi Омельченко Н.З. II
13Счастна Ганна 9  Географiя та геологiя  Трудова мiграцiя в Українi Омельченко Н.З. III
14Мельникова Марiя 9  Географiя та геологiя  Проблеми малих рiк України Омельченко Н.З. III
15Кiсельова Ганна 9  Географiя та геологiя  Розвиток портово-промислових комплексiв Омельченко Н.З. II
16Омельченко Максим 9  Географiя та геологiя  Динамiка нацiонального складу України в 20ст. Омельченко Н.З. I

Вiддiлення фiлологiї та мистецтвознавства

1 Ляшенко Анна 8  Українська лiт-ра  Дiвчина з легенди. Життя Марусi Чурай та її пiснi  Сень С.О. II
2 Миронов Олександр 9  Українська мова  Таїна слова  Перебiйнiс О.П. III
3 Омельченко Максим 9  Українська мова  Поява народної української мови у XVI ст.  Перебiйнiс О.П. I
4 Хандога Дарина 9  Українська лiт-ра  Драматургiчна творчiсть Людмили Михайлiвни Старицької-Черняхiвської  Антощук Є.Г. II
5 Касьян Людмила 9  Українська лiт-ра  Якiв Головацький  Антощук Є.Г. II
6 Гавриш Ольга 9  Українська мова  Українськi ойконiми  Антощук Є.Г. II
7 Галанта Юрiй 9  Українська мова  Трипiльська, давньоруська, польська мовна спадщина  Антощук Є.Г. II
8 Омельченко Максим9  Українська лiт-ра  Поезiя Iвана Мазепи  Антощук Є.Г. I
9 Третьяк Наталя 9  Фолькльористики  Українське весiлля  Антощук Є.Г. II
10Кучук Анна10 Українська лiт-ра  Любовна лiрика очима сучасних пiдлiткiв  Шарова С.В. I
11Фесенко Алiна11 Фольклористики  Порiвняльна характеристика мiфiв  Антощук Є.Г. II
12Пугiна Валерiя11 Фолькльористики  Весiльний обряд захiдної Макарiвщини  Чоха О.М. I
13Ятченко Лариса8  Англiйська лiт-ра  "Психологiя людських вiдносин у романi Джейн Остiн "Гордiсть та упередження"  Харькова I.С. I
14Козак Владислава 9  Англiйська лiт-ра  "Творчiсть Оскара Уайльда та його роман "Портрет Дорiана Грея"  Беленя Н.I. II
15Гладушевська Ангелiна10 Теорiя перекладу  """Гамлет"" очима рiзних поколiнь українцiв. Переклад - як вiдображення настрою сторiччя" Ворон Г.Л. I
16Лугай Ольга 10 Англiйська лiт-ра  Пародiї на вiрш та пiснi в творах Льюїса Керрола  Беленя Н.I. I
17Марченко Iрина 10 Англiйська лiт-ра  "Iконографiя семи смертних грiхiв у поемi Е.Спенсера "Королева фей"  Ворон Г.Л. II

Вiддiлення хiмiї та бiологiї

1 Євтушенко Анна  8  Хiмiя  Кристали  Васькевич Н.Й. I
2 Iвахненко Анастасiя  9  Клiнiчна медицина  Тонзилiт у пiдлткiв i його лiкування  Кучук С.Ю. III
3 Галанта Юрiй  9  Клiнiчна медицина  Кров, форменi елементи кровi, лейкоцити формула кровi  Кучук С.Ю. II
4 Павленко Богдан  9  Валеологiя  Основи здорового харчування пiдлiткiв  Кучук С.Ю. I
5 Кiнiченко Анастасiя 9  Практична медицина  Дослiдження впливу електронного поля мобiльних телефонiв на здоров'я людини  Кучук С.Ю. I
6 Чернiй Iрина  9  Практична медицина  Лiкування злоякiсних пухин за допомогою наносистем спрямованого руху  Кучук С.Ю. II
7 Вєтров Євгенiй  9  Валеологiя  Вплив палiння на органiзм людини  Кучук С.Ю. II
8 Касьян Людмила  9  Клiнiчна медицина  Наномедицина - медицина майбутнього  Кучук С.Ю. II
9 Євтушенко Ольга  9  Загальна бiологiя  Еволюцiя людини. Теорiя Дарвiна.  Кучук С.Ю. I
10Путiєнко Анастасiя  9  Клiнiчна медицина  Шизофренiя в реальному свiтi  Кучук С.Ю. III
11Манько Катерина 9  Клiнiчна медицина  Фiтотерапiя як основна складова комплексної системи профiлактики i лiкування невротичних розладiв у дiтей та пiдлiткiв  Шалiмова С.М., Кучук С.Ю.I
12Счастна Ганна  9  Валеологiя  "Дослiдження впливу води на здоров'я людини"  Кучук С.Ю. II
13Дзюба Анастасiя 9  Практична медицина  Педикульоз:лiкування та профiлактика  Кучук С.Ю. II
14Кучук Анна  10 Практична медицина  Наркотичнi препарати та їх дiя  Кучук С.Ю. I
15Слободян Олеся  10 Валеологiя  Вплив тосичних факторiв внутрiшнього та зовнiшнього середовища на розвиток алергiчних реакцiй.  Лозицка Н.Й, Iгнась М.I.I
16Швачкiна Анна  10 Клiнiчна медицина  Патологiї нирок  Iгнась М.I. II
17Прокопенко Олександра  10 Практична медицина  Аутiзм: його причина та наслiдки  Iгнась М.I. II
18Ярцева Надiя  10 Практична медицина  Iридодiагностика.Застосування iридодиагностики для лiкування раку легень.  Iгнась М.I. II
19Ященко Дар'я  10 Клiнiчна медицина  Позаматкова вагiтнiсть  Iгнась М.I. I
20Фесенко Алiна  11 Клiнiчна медицина  Гастрит та його прояви у пiдлiткiв  Кучук С.Ю. I
21Ляшенко Анна  8  Психологiя  Типи особистости  Сологуб Н. М. I
22Счастна Ганна  9  Психологiя  Колiр  Пугiна С.М. I
23Мельнiкова Марiя  9  Психологiя  Характер  Пугiна С.М. II
24Ярцева Надiя  10 Соцiальна психологiя  Вплив ЗМI на психологIю пIдлiтка  Сологуб Н. М. I
25Чорна Iрина  10 Психологiя  Вплив паронормальних явищ на психiку людини  Сологуб Н. М. I

Вiддiлення екологiї та аграрних наук

1 Черепанцева Марiя  9  Екологiя  Значення екологiї у життi людини Кучук С.Ю.I
2 Третяк Наталя  9  Екологiя  Китоподiбнi та їх поширення Кучук С.Ю.II
3 Кушнiрук Тетяна 9  Екологiя тварин  Кiшка - домашня тварина Кучук С.Ю.I
4 Миронов Олександр  9  Екологiя тварин  Черепахи як представники класу плазуни  Кучук С.Ю.II
5 Христодорова Валерiя  9  Екологiя тварин  Життя котiв та їхнi звичаї  Кучук С.Ю.II
6 Марченко Анна  9  Екологiя тварин  Собака - домашня тварина  Кучук С.Ю.III
7 Кiсельова Ганна  9  Екологiя  Червона книга України. Тваринний i рослинний свiт  Кучук С.Ю.II
8 Мельнiкова Марiя  9  Екологiя тварин  Дельфiнотерапiя - скарб ХХI столiття  Кучук С.Ю.III
9 Козак Владислава  9  Екологiя тварин  Особливостi хвороб у папуг  Кучук С.Ю.III
10Кучук Анна 10 Екологiя тварин  Хвороби персидських кiшок i особливостi їх лiкування  Кучук С.Ю.I

Вiддiлення фiзики i астрономiї

1Рувiн Сергiй 7 Теоретична фiзика  Звук. Його значення для жiття людини та вплив на функцiонування людського организму Сiренко Л. М.  I
2Ахмад Фадi 7 Експерементальна фiзика  Свiтловi явища  Музика К.О.  I
3Санак Олексiй 8 Теоретична фiзика  Ультразвук  Сiренко Л. М.  I
4Боронов Кирило  8 Машинобудування Iсторiя автомобiлебудування  Сiренко Л. М. I

Вiддiлення технiчних наук

1Лупiйчук Олексiй  7 Iнформацiйно-телекомунiкацiйнi системи та технологiї  Iсторiя розвiтку зв`язку  Борисович В.I., Сiренко Л.М.  I
2Миронов Олександр  9 Технологiчне обладнання та технологiї  Енергозбереження  Музика К.О.  I
3Чернiй Iрина  9 Матерiалознавство  Перспективи створення наносистем спрямованої доставки лiкарських препаратiв до пухлинних клiтин  Кучук С.Ю. Музика К.О.  I

Вiддiлення математики

1 Дехтiєвський Микола 7  Алгебра  Розв`язування систем лiнiйних рiвнянь  Євтушенко Н.С.  I
2 Євтушенко Анна 8  Геометрiя  Симетрiя в геометрiї  Аверiна Н.П.  I
3 Кiнiченко Анастасiя  9  Прикладна математика  Магiчнi квадрати  Аверiна Н.П.  II
4 Анненков Антон 9  Прикладна математика   α - перерiз вiдрiзка i деякi його властивости  Аверiна Н.П.  I
5 Галанта Юрiй 9  Прикладна математика  Математичне моделювання  Аверiна Н.П.  II
6 Прокопенко Олександра 10 Прикладна математика  Число ¶, iншi константи та їх взаємозв`язок  Шеповалова Г.В.  I
7 Конєва Маргарита  10 Алгебра  Застосування класичних нерiвностей для розв`язування i доведення нерiвностей рiзних типiв  Шеповалова Г.В.  II
8 Кучук Анна 10 Геометрiя  Чудовi кривi  Шеповалова Г.В.  I
9 Слободян Олеся 10 Алгебра  Комплекснi числа та їх застосування  Шеповалова Г.В.  II
10